Om

Navnet på andelsforeningen RÅDMANDNANNA er en sammensmeltning af to gadenavne: Nannasgade og Rådmandsgade. Foreningen blev stiftet i maj 2001, hvor vi købte ejendommen af den tidligere udlejer.

Andelsforeningen består af i alt 30 lejligheder fordelt på 3 trappeopgange. Rådmandsgadenr. 23, samt Nannasgade nr. 1 og 3. I år 2002, efter kun et år som andelsforening, havde foreningen 27 andelshavere. I 2012 er alle lejligheder andele, og flere har nu sammenlagt lejligheder, hvorfor antallet af andele er 23. Lejlighedernes størrelser er meget varierende: der er to-værelses lejligheder på ca. 51 m2, og en del fire-værelses lejligheder på ca. 100 m2. En lejlighed er på fem værelser og udgør ca. 124 m2.

Lige over for andelsforeningens to opgange i Nannasgade befinder sig den nyrenoverede Bananna Park, som Københavns Kommune har forvandlet til et attraktivt sted for sport, i.e.  klatring, fodbold, bordtennis, basket og for leg, hygge, grill og hvad man ellers kan finde på. Den store klatrevæg i parken er hjemsted for Nørrebro Klatreklub, og uanset forår, sommer og efterår klatres der på livet løs undertiden afbrudt af klatrekonkurrencer og sjove klatreevents.

Ab RådmandNanna er beliggende i kvarteret Udenbys Klædebo, som fra sidste del af 1800-tallet udviklede sig til et arbejderkvarter med mange små lejligheder. Nannasgades tilblivelse og udvikling skyldes især tekstilfabrikanten Holger Petersen, som samlede sine virksomheder på det Ydre Nørrebro i 1880’erne. Han købte et stort areal på den daværende Rådmandsmark og opførte forskellige fabrikker og arbejderboliger. Indtil Holger Petersens tiltag var der ikke andet end marker på det sted, hvor Nannasgade ligger.

Rådmandsgade er opkaldt efter ”Borgmester- og Råds Vang”, som var navnet på et stort landbrugsområde mellem Jagtvej og Lersøen fra 1539-1795. I denne periode hørte området til Københavns borgmestre og rådmænd.

Den danske billedhugger Astrid Noack (1888-1954) boede og arbejdede i perioden 1936-50 i Rådmandsgade 34 i et baghus, hvor der i dag er lavet en udstilling med hendes værker og billeder fra hendes liv.