Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære Andelshavere
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 17. juli kl. 17 i gården. 
Hovedemnet for generalforsamlingen er at bemyndige bestyrelsen til at optage nye lån. Vi har fået nogle gunstige tilbud, men vi skal slå til senest den 31/7 for at få dem. 
Hvis man er forhindret i at deltage, og gerne vil stemme for bemyndigelsen, kan man give bestyrelsen en fuldmagt, som automatisk vil tælle for en ja-stemme. I anledning af ferien vil vi godtage et billede af en underskrevet fuldmagt sendt per mail eller mobil. 
På bestyrelsens vegneMarie-Louise Pade Hansen